Koleksi

Koleksi PSS terdiri daripada pelbagai jenis bahan buku dan bahan bukan buku seperti majalah, bahan audio-visual; yang meliputi pelbagai bidang ilmu pengetahuan dalam pelbagai bahasa (Melayu, Inggeris, Cina, Tamil dan lain-lain) dan juga pelbagai aksara (Rumi, Arab, Tamil, Cina dan lain-lain).

KOLEKSI               KOLEKSI1

Buku Fiksyen Buku Bukan Fiksyen ( Pinjaman )
Buku Bukan Fiksyen ( Rujukan )
Bahan Terbitan Berkala.
Bahan khusus.
BUKU FIKSYEN
Buku fiksyen merupakan karya sastera yang diterbitkan daripada rekaan atau khayalan seseorang pengarang. Buku fiksyen dapat diklasifikasikan mengikutbahasa, antaranya :
Buku Fiksyen Melayu
Buku Fiksyen Inggeris
Buku Fiksyen Cina
Buku Fiksyen Tamil
Buku Fiksyen Arab
Kebiasaannya cerita- cerita yang terdapat dalam buku-buku fiksyen adalah : Cerita Sains
Cerita Nasihat
Cerita Dongeng
Cerita Khayalan
Cerita Binatang
Cerita Rakyat
BUKU BUKAN FIKSYEN
Buku bukan fiksyen terdiri daripada buku bukan fiksyen untuk pinjaman danbuku bukan fiksyen untuk rujukan. Buku bukan fiksyen pinjaman merupakanbuku-buku bukan fiksyen yang diberi pinjam kepada pengguna. Buku bukanfiksyen rujukan adalah buku-buku yang digunakan untuk rujukan sahaja dantidak dibenarkan dipinjam oleh pengguna. Semua buku bukan fiksyen dikelas dibawa sepuluh bidang utama iaitu :
Karya am
Falsafah
Agama
Sains
Kemasyarakatan
Bahasa
Sains
Tulen
Teknologi
Kesenian
Kesusasteraan Sejarah & Geografi
BUKU RUJUKAN
Buku-buku rujukan bukanlah buku untuk dibaca berterusan tetapi khas untukmencari maklumat tentang sesuatu perkara, antaranya maklumat tentangmakna perkataan, sesuatu kejadian, peristiwa, berita, fakta, butiran tentangtempat, data dan sebagainya.
Buku rujukan terdiri daripada :
Buku Rujukan Umum
Buku Rujukan Am
Buku Rujukan Khusus
Bahan Khusus
Advertisements